Willian Justen

About VietStack Team

Là những thành viên người Việt, đang làm việc cùng với OpenStack. VietStack mong muốn chia sẻ, giao lưu và trao đổi về OpenStack cùng với bạn bè khắp nơi. VietStack Team là một trong số những thành viên tạo ra cộng đồng VietOpenStack - Cộng đồng OpenStack tại Việt Nam được OpenStack Foundation công nhận [1] .

Trang blog này được thành lập từ khi VietStack ra đời, sau thời gian đóng góp các bài viết, nhóm quyết định đóng góp và chia sẻ blog[2] này và github[3] của nhóm cho cộng đồng VietOpenStack. Các nội dung của blog được đóng góp tự nguyện và không có bất kỳ hình thức thương mại nào cả. Mọi trích dẫn từ blog này hoặc phản hồi về nội dung xin vui lòng gửi tới [email protected].

VietStack Team quản lý kỹ thuật và nội dung của blog

Link

Link

- Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/groups/vietstack - Meetup: http://www.meetup.com/VietOpenStack/