Thông báo: Để đáp ứng nhu cầu trao đổi và tổng hợp tin tức từ nhóm VietStack, đồng thời cũng là ý kiến của một số bạn trong nhóm, mình xin đưa nội dung mới vào blog này. Mục đích của loạt bài viết này sẽ tổng hợp và tóm tắt lại các bình luận từ các chủ đề tại groups trên FB. Mặc dầu các bình luận này vô thưởng vô phạt nhưng phần nhiều nó cũng có tác động và trùng hợp với nhiều ý kiến và suy nghĩ của từng cá nhân.

Mục đích:

Cách làm:

 

VIETSTACK: Comment I

07/04/2014 << COMMENT >> 13/04/2014

 

TÀI LIỆU

THẢO LUẬN

TUYỂN DỤNG

TIN OPENSTACK & MIRANTIS

[caption id="attachment_246" align="alignnone" width="150"]OpenStack-T-Shirt-Design-300x300 OpenStack 2014 T-Shirt Design Winner[/caption]