Gộp tuần từ 14/04/2014 đến 30/04/2014 vào bài này !

VIETSTACK: Comment I

01/05/2014 << COMMENT >> 11/05/2014


Tin tức:
HP ra mắt HP Helion OpenStack Community Edition , bởi Võ Trung Hiếu
Lịch sử hình thành của OpenStack trên tiki-toki , bởi VietStack
Chia sẻ tài liệu từ CloudScaling về Tiered Storage
Chia sẻ các lý do để đưa OpenStack vào Cloud Computing
6 cấp độ và vấn đề ưu tiên khí triển khai OpenStack
HP đầu tư 1 tỉ đô la cho dư án Helion - Community Cloud
Video chia sẻ về vấn đề security trong OpenStack của Nathan Kinder , bởi VietStack
Bài nói chuyện từ Soline về vấn đề quản lý Cloud
Kết luận về vấn đề sử dụng CEPH cho Block Storage và Swift cho Object Storage , bởi Nhi Man
Bài nói về việc phối hợp Ceph và Ceilometer , bởi Nhi Man
Video và slide về việc lên kế hoạch cho PoC OpenStack
Giới thiệu về Neutron bởi Assaf Muller đến từ RedHat
10 kỹ năng cần thiết dành cho những người làm việc về Cloud Computing

EbooK:
Cuốn sách Cookbook OpenStack Version 2 , bởi Alo Kakaa
Ebook OpenStack Operation Guide , bởi Alo Kakaa

Thảo luận:
Trao đổi về việc triển khai OpenStack cho tình huống có 100 user, 10 máy chủ và 1 sysad của Lạc Phạm