Tổng kết meetup 1st @ VietStack

Tổng hợp từ ghi nhận thực tế

Một số báo cáo tóm tắt về buổi Meetup 1st @ VietStack. Báo cáo này dựa vào số người đăng ký online, và số người tham dự thực tế.

Số người tham dự (offline và online) là  45 /44. Vượt số lượng thực tế. Số lượng người tham dự đạt kỳ vọng của VietStack.

Tỉ lệ các đối tượng tham gia: Các bạn đang đi làm tham gia Meetup chiếm 86%, sinh viên chiếm 14%. Trong số những người đi làm thì có 45% số bạn đang làm về lĩnh vực Network/System/DB. Như vậy việc tiếp cận OpenStack có thể nói được xuất phát từ những lĩnh vực nhỏ như Network/System/DB là đa số. Sinh viên thực sự chưa tiếp cận nhiều lắm với OpenStack.

Đa số số người tham dự đang tiếp cận với OpenStack- chiếm 57% - đây là nhóm các bạn ở mức độ "Mới nghe đến và tiếp tục tìm hiểu - khoảng dưới 06 tháng. Khoảng 23% người đang làm việc trực tiếp với OpenStack. Và phần còn lại là 20% số người đã từng làm nhưng hiện nay đang tạm gác lại.

Có 82% số người sẽ tham dự theo hình thức Offline, tức là tham dự trực tiếp. Như vậy nhu cầu offline để gặp gỡ và trao đổi tại chỗ vẫn là nhiều hơn cả. Có thể hình thức Online ở VN chưa thực sự tốt và đảm bảo.

Về nhu cầu tham gia cùng VietStack ở nhiều hình thức như tình nguyện viên, tham gia thuyết trình như sau: Có 61% số bạn sẵn sàng tham gia các công tác tình nguyện cùng VietStack. Nhưng có đến 77% số bạn nghĩ rằng chưa đủ khả năng tham gia trình bày một chủ đề nào đó. Có khả năng các bạn chưa thực sự tự tin khi tham gia cùng cộng đồng.

Về việc liên hệ và hỗ trợ cho VietStack: Có 36% số người tham dự sẽ liên hệ để hỗ trợ các hoạt động meetup của nhóm. Và đặc biệt có 1 thành viên sẵn sàng tài trợ địa điểm để tổ chức meetup sắp tới.

Kết luận

Qua kết quả này VietStack đánh giá nhu cầu và môi trường ở Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn hợp lý để các các nhân, công ty đầu tư vào việc tìm hiểu và áp dụng OpenStack.

Sự tham gia cộng đồng và cùng chia sẻ là một kênh tốt để học hỏi và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, các ý tưởng.

Là cơ hội tốt cho các bạn Sinh viên, các anh em trong nghề tiếp cận xu hướng mới. Tuy nhiên đối tượng là các bạn sinh viên cần chủ động hơn nữa trong việc trao đổi và giao lưu

 

Link các chủ đề và tài liệu:

  1. Chủ đề giới thiệu VietStack: 
  2. Chủ đề giới thiệu Cloud Computing & OpenStack và tình hình chung hiện nay
  3. Slide giới thiệu LAB - Demo: 
  4. Ảnh tổng kết buổi meetup đầu tiên của nhóm.

===============================================

Thông tin từ form đăng ký online trong 15 câu hỏi

Có 120 lượt ghé thăm và 44 lượt tham gia đăng ký. Như vậy sẽ tính là 44 người tham gia khảo sát

Các đối tượng tham gia:

Mức độ tiếp cận OpenStack:

Nhu cầu tham gia ở các chủ đề.

Hình thức tham gia Offline

Ủng hộ VietStack trong tương lai

Nhu cầu tham gia đăng ký chủ đề cùng VietStack vào meetup tới

Tỉ lệ like các bạn tặng cho VietStack khi tổ chức meetup