Theo đúng kế hoạch VieStacker sẽ tổ chức các buổi trao về OpenStack ở VN. Nay xin phép được đưa thông tin này tới mọi người.

Chương trình chung như sau:

 1. Các buổi meetup sẽ được tổ chức miễn phí :) cho các VietStacker.
 2. Thời gian cho các buổi meetup: 2 tiếng. Mỗi buổi từ 2-3 chủ đề.
 3. Vào đầu tháng VietStacker lập pool cho các chủ đề, VietStack sẽ phụ trách 1 chủ đề. Các chủ đề còn lại do cá nhân/tổ chức khác đóng góp cùng.
 4. Thành viên có thể thêm pool cho chủ đề (vấn đề) mà mình đang quan tâm hoặc đang vướng mắc. Dựa vào số lượng vote VietStack sẽ xử lý thông tin.
 5. Chủ đề được lựa chọn để trình bày sẽ căn cứ vào số lượng vote và người phụ trách.
 6. Trong tuần thứ 3 của tháng, thời gian meetup và lịch chi tiết cho từng buổi sẽ được thông báo trên trang http://www.meetup.com/vietstack/ (các bạn có thể join ngay từ bây giờ).
 7. Trước, trong và sau mỗi buổi meetup sẽ có phiếu khảo sát và share các tài liệu cho vietstacker.

Lịch meetup

 1. Tháng 12/2014: VietStack, Cloud Computing and OpenStack
 2. Tháng 01/2015: Virtualization in Cloud
 3. Tháng 02/2015: Storage
 4. Tháng 03/2015: Monitor

Link theo dõi lộ trình meetup
https://www.dropbox.com/sh/bpwlu35gndv9xhn/AACJcPRXd6-k-a2ObipPzdGXa?dl=0

(chú ý: Trong lịch meetup này chỉ là các chủ đề mà VietStack phụ trách, sẽ có thêm các chủ đề do thành viên đóng góp)