Chào các bạn !

Group VIETSTACK ( VIETSI OPENSTACK) là một nhóm nhỏ trong VIETSI,  được lập ra để làm nơi thảo luận của các bạn và tổ chức đang theo đuổi và tìm hiểu về OpenStack nói riêng và Cloud Computing nói chung. Đây cũng là dự án đầu tiên mà VIETSI đề xướng nghiên cứuDự án tìm hiểu về OPENSTACK.

Thông tin chính thức về nhóm:

Facebook Groups: http://facebook.com/groups/vietstack
Email quản lý: [email protected]

Hình thức hoạt động của nhóm VIETSTACK cũng tương tự theo OPENSTACK, tức là theo hướng mở. Nhóm không hạn chế thành viên, đối tượng tham gia: kỹ thuật, administrator, coder, boss, manager ... chỉ cần bạn quan tâm và theo dõi là có thể tham gia được với các tiêu chí sau: