Tuy phiên bản hiện tại của OpenStack đang là Havana nhưng bài viết dưới của tác giả cuốn sách Deploying OpenStack  - Ken.pepple.info đã tổng hợp lại một cách cô đọng và súc tích nhất về kiến trúc của OpenStack.  Tài liệu này rất thích hợp với các bạn đang tìm hiểu và muốn tìm hiểu chuyên sâu về OpenStack. Hiện chưa tìm được bản Việt Hóa - dịch của bài này nên xin phép gửi link tới các bạn tham khảo.

Bài viết mô tả chức năng của từng thành phần, giải thích vắn tắt các module trong từng thành phần có vai trò như thế nào.

Link: http://www.solinea.com/blog/openstack-grizzly-architecture-revisited

Tác giả này cũng chính là người vẽ  hình kiến trúc khái niệm và kiến trúc logic trong OpenStack

Conceptual Architecture

Logical Architecture

Nguồn:

http://www.solinea.com/blog
http://ken.pepple.info/