Tài liệu hướng dẫn cài đặt python 2.7.x trên windows 7 dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu.

HuongDanCaiDat-Python - v1.0