Script dưới đây sẽ hướng dẫn các bàn cài đặt Devstack multinode để tiện cho công việc học tập và nghiên cứu Openstack. Ngoài ra, sau khi đọc script thì các bạn cũng có thể hiểu hơn về vagrant - một công cụ hỗ trợ rất mạnh về việc khởi tạo và quản lý máy ảo.

Script dưới đây được viết cho việc cài đặt Devstack-Icehouse. Nếu các bạn muốn cài đặt stable/juno, các bạn chỉ cần chỉnh sửa một chút trong các script. Công việc này Vietstack xin được để lại cho các bạn, là một bài toán nhỏ cũng là một cách để các bạn hiểu hơn về Devstack cũng như Vagrant.

Chúc các bạn một tuần mới đầy nhiệt huyết cùng Vietstack và cộng đồng Openstack.

9/12/2014

Vietstack team

Link github: https://github.com/vietstacker/vagrant-devstack