Tóm tắt: Để tổng hợp tốt các tài liệu tham khảo khi các bạn tìm hiểu về OpenStack, mình xin tổng hợp các ebook "bắt buộc phải đọc" khi một ai đó có ý định tìm hiểu về OpenStack.

Một số cuốn mình sẽ đưa link vì là miễn phí. Các cuốn mất phí mình sẽ gửi qua email hoặc share các bản photo.
VietStack logo

 

Dưới là danh sách các cuốn sách này: 

  1. Tất cả các tài liệu hướng dẫn cài đặt tại trang chủ của OpenStack: http://docs.openstack.org.
  2.  OpenStack Openration guide: http://docs.openstack.org/ops/
  3. OpenStack Cook Book - version 2: LINK DOWNLOAD 
  4. OpenStack Architechture Design : Link pfd   | link epub
  5. OpenStack Security Guide: http://docs.openstack.org/sec/

Cập nhật ngày 19/07/2014