Hướng dẫn dựng LAB và cài đặt OpenStack Juno trên Ubuntu 14.04

Đêm qua có nhận được clip từ anh Tô Tướng Công gửi về việc hướng dẫn dựng LAB và cài đặt OpenStack Juno trên Ubuntu 14.04 nay gửi lên đây cho các bạn tham khảo, rất cám ơn sự tham gia từ cộng đồng !

http://www.youtube.com/watch?v=IaZtWQmDjks

Nhờ các bạn like từ youtube và share !

VietStack Team !