[VietStack 1st public meetup]
Mời bạn đăng ký tham dự meetup tại đây để VietStack được phục vụ tốt hơn (Đảm bảo không thu thập thông tin)
https://vietstack.typeform.com/to/JSYAE3

VietStack team xin trân trọng thông báo về meetup đầu tiên của nhóm sau khi tổng hợp kết quả từ vote:

Hình thức:

Offline tại địa điểm trên, Online xin mời add nick skype hieulq89

Timeline:

Mục tiêu của buổi meetup đầu tiên là giới thiệu về nhóm VietStack, định hướng và mục tiêu của nhóm trong mảng Cloud Computing. Các chủ đề chuyên sâu hơn sẽ được trình bày hệ thống hoá vào các buổi meetup sau.

Link meetup: http://www.meetup.com/VietStack/events/219357539/

Cảm ơn các bạn rất nhiều