Bản tham luận "Sự hình thành, phát triển của cloud computing " của bác Nguyễn Hoàng (nickname: Anhhat) nói lên những quan điểm, đánh giá về sự hình thành, phát triển cũng như việc ứng dụng điện toán đám mây nói chung, OpenStack nói chung. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.

Hanoi, 9-5-2015.

Vietstack Team

Attachment:

cloud_computing(anhHat)