Tiếp theo part 1…

Câu chuyên giờ bắt đầu với việc ta định nghĩa các yêu cầu của cái Infra như ở phần 1 như thế nào, nó phải hỗ trợ được gì cho toàn bộ hệ sinh thái IR4 cũng như các use cases của Infra này như nào? Việc định nghĩa các use cases được định hình thông qua các tiêu chuẩn cơ bản như sau:

Từ các tiêu chuẩn như trên thì Infra này phải hoàn thành cũng như đáp ứng được các đòi hỏi như sau:

Đó, vậy là ta thấy được kiến trúc của Infra này dưới góc độ kỹ thuật là nó phải bao hàm được 2 layers chính nhìn từ high-level và bản thân nó phải giải quyết được các đòi hỏi phía trên.

Việc tiếp theo là ta cần phải định nghĩa các use cases cụ thể trong IR4 và làm sao thực thi các use case đó mà vẫn phải đảm bảo được các tiêu chí trên. Ngoài ra, ta cũng cần phải xem xét việc ứng dụng các công nghệ nào trong công cuộc này. Một số công nghệ tất yêu bắt buộc phải có: Cloud computing, Virtualization and Edge Computing, 5G, BigData/Data Analytics, AI.

Vậy use case là gì? Câu hỏi này nghe chừng đơn giản nhưng cũng ko hề dễ trả lời :D. Thực sự là use case nó vô vàn lắm và phải phụ thuộc vào từng khu vực/phạm vi ứng dụng IR4 cụ thể thì mới có thể định nghĩa được. Sau đây mình sẽ chỉ trình bày qua về việc định nghiã các use cases trong phạm vi của Smart Factory, những phạm vi khác các bạn có thể lấy phạm vi là Factory để mở rộng ra. Cá nhân mình sau khi tham khảo một số dự án đã làm, nghe ngóng được một số thông tin hay cũng như được sự chỉ bảo của một số chuyên gia nơi mình làm việc thì mình sẽ chia nó thành 4 use case cluster:

Phần tiếp theo ta sẽ nói qua về các tiêu chí/đòi hỏi phía trên nhé.

To be continued… VietStack/Tutj